نرخ یورو
  • USD/RUB64.143
  • GBP/RUB79.6326
  • TRY/RUB11.2145
  • EUR/RUB70.7241
آلانیا
+31°C
طبقه 2

مجتمع يكتا آلارا پارك

طبقه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
آپارتمان ها واقع در طبقه
0
11
8
47
×
قبل از ساخت
[:days:]روز
[:hours:]ساعت
[:minutes:]دقیقه
[:seconds:]ثانیه
پروژه بزرگ جدید از
یکتا هومز