نرخ یورو
  • USD/RUB93.65
  • GBP/RUB116.8473
  • TRY/RUB2.8901
  • EUR/RUB99.7934
آلانیا
+22°C
2281آپارتمان در سایت

شركت ساختمانی یكتا هومز گشت ویژه ای را برای دیدن پروژه ها، برنامه ریزی می نماید ، عموماً پرواز ها به فرودگاه های آنتالیا و قاضی پاشا انجام میگردد. در فصل زمستان به خاطر شرایط آب و هوا امكان تغییر در برنامه پرواز ها می باشد ، لذا تقاضا داریم به جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درصورت تغییر برنامه پرواز ، مراتب را به ما گزارش نمایید.

:برنامه گشت ویژه

  1. ترانسفر از فرودگاه به محل اقامت.
  2. محل اقامتی راحت ( حداكثر 4 روز ).
  3. برنامه صرف صبحانه ، نهار و شام به میزبانی یكتا.
  4. تور گشت آلانیا.
  5. تور گشت پروژه های شركت.
  6. ترانسفر از محل اقامت به فرودگاه.

اطلاعات مهم:

هزینه های تور و ترانسفر و محل اقامت رایگان میباشد ، تهیه بلیط جهت خریداران تنها برای حداكثر 2 نفر و بغیر از كلاس بیزنس میباشد، درصورت خرید آپارتمان هزینه های بلیط 2 نفر از قیمت ملک كسر خواهد شد.

گشت ویژه رایگان

با استفاده از یک تور مقدماتی رایگان در منطقه، همراه با کارشناسان یکتا هومز خواهید بود. در طول سالهای کار با مشتریان، شرکت یکتا هومز اطمینان حاصل کرده است که بهترین راه برای خرید ملک برای مشتری، یک تور مطالعه است که با توجه به خواسته ها و ترجیحات هر یک، به طور دقیق برنامه ریزی و سازماندهی می شود. هزینه های تور و ترانسفر و محل اقامت رایگان میباشد ، تهیه بلیط جهت خریداران تنها برای حداكثر 2 نفر و بغیر از كلاس بیزنس میباشد، درصورت خرید آپارتمان هزینه های بلیط 2 نفر از قیمت ملک کسر خواهد شد.

من سیاست استفاده اطلاعات شخصی را تایید می کنمم