نرخ یورو
  • USD/RUB92.42
  • GBP/RUB116.676
  • TRY/RUB2.9807
  • EUR/RUB99.8968
آلانیا
+16°C
2116آپارتمان در سایت

15 مجتمع ساخته شده
رضایت بیش از 5700 مشتری
حضور بیش از 15 سال در بازار ملک

Free consultation

Request a consultation with the experienced managers

علی پازنده
طراح گرافیک,مدیر فروش