نرخ یورو
  • USD/RUB97.3787
  • GBP/RUB119.3215
  • TRY/RUB3.5511
  • EUR/RUB103.163
آلانیا
+27°C
2116آپارتمان در سایت

15 مجتمع ساخته شده
رضایت بیش از 5700 مشتری
حضور بیش از 15 سال در بازار ملک

Free consultation

Request a consultation with the experienced managers

علی پازنده
طراح گرافیک,مدیر فروش