نرخ یورو
  • USD/RUB87.8197
  • GBP/RUB113.9686
  • TRY/RUB2.6566
  • EUR/RUB95.7849
آلانیا
+28°C
2309آپارتمان در سایت

مديريت ساختمان

شركت يكتا هومز؛ حتي پس از اتمام هر پروژه نيز با شركت مديريت پروژه های خود كه ما از دیی گروه ما میباشد، عملكرد صحيح 

ساختمانهای يكتا را تضمين مي كندین امر باعث از بییی باشد، لذا در اين خصوص ما پس از فروش در ارتباط مداوم با مشتريان خود 

خواهیم بود.

مشاوره رایگان

درخواست مشاوره با مدیران با تجربه

علی پازنده
طراح گرافیک,مدیر فروش