نرخ یورو
 • USD/RUB88.4381
 • GBP/RUB113.1151
 • TRY/RUB2.7479
 • EUR/RUB96.2383
آلانیا
+19°C
2305آپارتمان در سایت

Yekta Blue V Residence

کف را انتخاب کنید
بلوک پروژه
C
B
A
طبقه
درباره

مجتمع یکتا بلȝ 5

مکانȗ برای زندگȗ پـر از آرامـ ش شـما بـین کـȝه و دریـای مدیترانـه، مجتمـع مسـکȝنȗ مـا در بخشـȗ از شـهر سـاخته مـȗ شـȝد کـه محبوب ترین منطقه برای زندگȗ در آلانیا محسȝب مȗ شȝد.

ین پروژه در منطقه ای که دارای تمامȗ زیرساخت های شهری و همچنین مراکز حمل و نقل، مدارس، مهدکȝدک ها، بانک ها و رستȝران های اطراف است .مکانȗ عالȗ برای افرادی که برای آزادی انتخاب ارزش قائل هستند و دقیقاًمȗ دانند که مȗ خȝاهند.

این پروژه یکȗ از جدیدترین مجتمع ما بنام یکتا بلȝ پنج از سری مجمȝعـه هـای معـروف بلـȝ در زمینـȗ بـه مسـاحت 357.5 متـر مربع در سه بلȝک و 13 طبقه و دارای 168 واحد خȝاهد بود.

این پروژه در منطقه زیبا و مفرح محمȝدلار قرار گرفتـه ، تنهـا چنـد دقیقـه بـا سـاحل زیبـای مدیترانـه فاصـله داریـد و پـس از طـȗ این مجمȝعه کاملاً نمȝدن 5 دقیقه بصȝرت پیاد در مرکز این منطقه خȝد را پیدا خȝاهید کرد. متناسب با زیرساخت های شـهری است و برای همه مناسب است.

در فاصله چند قدمȗ تȚداد زیادی رستȝران، کافه، داروخانه و بانک وجـȝد دارد، همچنـین یـک از معروفتـرین سـȝپر مارکـت هـای زنجیـره ای میگـروس(Migros)در نزدیکـȗ آن قـرار دارد .در داخـل مجمȝعـه دارای ورودی زیبـا و باغچـه ای مـدرن قـرار خȝاهـد داشت، زمین بازی کȝدکان، منطقه باربیکیو و یـک اسـتخر شـنا در فضـای بـاز وجـȝد دارد. در داخـل سـاختمان یـک منطقـه لابـی، استخر آب گرم سرپوشیده، حمام، سȝنا خشک، سȝنا بخار، محȝطه بـازی کȝدکـان سرپوشـیده و یـک سـالن ورزشـȗ بـزرگ وجـȝد دارد. ما به شما آپارتمان هایی را با یک مجمȝعه آشپزخانه مبله(بدون لȝازم برقȗ ،(حمام کاملا مبله، سقف های بلند 3 متری و پنجره های پانȝرامیک پیشنهاد مȗ کنیم. اگر مȗ خȝاهید در یک محله مدرن و زیبا زندگȗ کنید، پیشنهاد میکنیم این ملـک را از دست ندهید.

گزینه ها
 • :
  Mahmultlar
 • تعداد طبقات:
  12
 • شروع ساخت:
  03.2022
 • تعداد بلوک ها:
  3
 • تعداد آپارتمان ها:
  168
از € 159,000
درخواست جزئیات بیشتر
Views count: 42598
امکانات مجتمع
امکانات محوطه خارجی مجموعه
امکانات دیگر
امکانات فضای داخلی مجموعه
Yekta Blue 5 Residence Construction Technical Information
As Yekta Homes, we use the latest technology materials in our Yekta Blue 5 project, as in our other projects.

Our most important point is INSULATION - CORRECT PLAN & BUILDING FOUNDATION.

Building foundation
The foundation starts at 5 meters below the ground.

The foundation starts 5 meters below the ground. After filling the pit with rock fragments, it was pressed with the help of a dozer and a cylinder. After the 140cm foundation wall was built, 2 layers of insulation were made inside and a drainage system was installed. The basic curtain wall insulation process is strengthened with liquid membrane and protected by 4 cm thickness styrofoam.

INSULATION BETWEEN FLOORS
The distance between the two-floor is 330 cm and there is the insulation of 42 cm between the two floors. 7 cm screed.

7 cm concrete 15 cm styrofoam 10 cm ytong and 3 cm plaster are applied.

WALLS
Mortar Pocket Block Bims 19cm material is used on the exterior of our building.

It provides 52 dB sound insulation and also makes heat insulation. It is TSE approved earthquake-resistant material. We use in the interior wall of our building block that provides 52 dB sound insulation Pumice name 19cm. National Technical Approval is the first certified products in Turkey. We use this material to combine adjacent circles. Room partitions of the flat are knitted with 13cm BİMS. Thanks to the lightness of the material, it does not bring the extra load to our building and it is TSE approved and it is A1 CLASS FIREPROOF

KITCHEN & BATHROOMS
Our benches are granite and cabinets are made of high gloss-scratch proof material.

The kitchen tap used is made of stainless chrome material.

INDOOR STAIRS AND BALCONIES
Our building stairs are made of marble and we use the same marbles in our balconies.

The blue glass aluminium joinery we use in our balconies creates a spacious environment.

FLOOR & CEILING
We use 45 * 45 ceramics on the floor of the flat.

The interior of the building and the interior of the apartments are completely suspended.

WINDOWS & DOORS
Our windows are double glazed and insulated from heat and sound.

It also has a double-sided opening feature. Our flat entrance doors are steel doors with a 25 point lock system. Inside room doors are American doors.

پخش زنده
نقشه های پروژه
تعداد خواب
1+1
2+1
3+1
4+1+
-
با تور آنلاین ما از آپارتمان آینده خود دیدن کنید!
در زمان مناسب برای شما ، یک تور ویدئویی آنلاین از آپارتمان مورد نظرتان، از داخل آپارتمان و محوطه برگزار خواهیم کرد. ما به تمام سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
آپارتمانی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد
فرم رزرو تور آنلاین را تکمیل کنید
یک آپارتمان را بصورت آنلاین بررسی کنید که مناسب شما باشد.
یک تور آنلاین رزرو کنید
تیم یکتا
علی پازنده
علی پازنده
طراح گرافیک,مدیر فروش
مشاوره رایگان

درخواست مشاوره با مدیران با تجربه

علی پازنده
طراح گرافیک,مدیر فروش